Kunstadvies Kati Wieg

 De advisering door Kati Wieg op het gebied van kunstcollecties omvat onder meer de volgende gebieden:

• Aan- en verkoopbegeleiding
• Structurering van bestaande collecties
• Onderhoud en beheer van collecties
• Begeleiding van private clients en de ‘next generation’
• Nalatenschappen, schenkingen en estate planning
• Liefdadigheid en ANBI’s
• Coördinatie van overige aspecten

Aankoop- en verkoopbegeleiding


• Advies en selectie kunstwerken
• Advies m.b.t. de keuze van aan- of verkoopmarkt
• Prijs-/waardebepaling; onderhandelen
• Onderzoek provenance, w.o. Art Loss Register en Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Den Haag
• Verzorgen van echtheidscertificaten, materiaalonderzoek

Structurering van bestaande collecties


Structurering van bestaande collecties
• Onderscheid aanbrengen tussen privé- en bedrijfscollecties
• Goede beschrijvingen maken en kunsthistorisch in kaart brengen
• Fotograferen
• Trends signaleren en hierover adviseren


• Advies m.b.t. opslag in kunstdepots
• Advies m.b.t. klimaatbeheersing
• Advies m.b.t. verlichting en ophangsystemen

Begeleiden private clients en de 'next generation'


• Begeleiding en uitleg over diverse aspecten van de kunstmarkt
• Begeleiden en uitleg bij bezoek van musea, veiling, beurzen en semi-instellingen
• Panelavonden met evt. ‘next generation’: verzamelen, kunstmarkt, stromingen en trends
• Begeleiding restauratie/waardebehoud

Nalatenschappen, schenkingen, estate planning


• Kunsthistorische voorwaarden betreffende schenkingen aan musea van kunstobjecten
• Kunsthistorische voorwaarden betreffende Kwijtscheldingsregeling (erfbelasting betalen met kwalificerende kunstobjecten)

Liefdadigheid en ANBI, Algemeen Nut Beogende Instellingen.


• Instelling kunstfonds

Coördinatie overige aspecten

 


• Taxatie i.v.m. verzekeringen, overlijden, schade en diefstal
• Verzekeringen: onderzoek en opvragen van offertes, onderzoek prijs/kwaliteit diverse verzekeraars en voorwaarden, verzorgen van goede (beëdigde) taxateurs en expertiserapporten, organiseren fotografie van objecten
• Transport: betrouwbare, bij verzekeraars bekende kunstexpediteurs; verzorgen van opslag in depot van kunstvoorwerpen, opvragen van offertes en onderzoek btw tarieven in verband met transporten binnen en buiten de EU.

Samenwerking met partners

In het kader van de advisering werkt Kati Wieg waar nodig samen met onafhankelijke juridische, fiscale en financiële ondernemingen, die vermogende families en particulieren adviseren. Deze ondernemingen begeleiden clienten bij het beheren, beschermen en structureren van hun vermogen.  Een belangrijk onderdeel van dit vermogen betreft vaak kunst- en antiekcollecties. De juridische en fiscale adviezen die worden gegeven over het verkrijgen, beheren en /of overdragen van deze collecties zijn deels gebaseerd op het kunsthistorisch onderzoek dat door Kati Wieg wordt verricht. De samenwerking met deze organisaties gebeurt op projectbasis.

Wieg & Mellink
Kati Wieg & Ariane Mellink hebben beiden meer dan 20 jaar ervaring met vele projecten in de kunstwereld en als kunstadviseurs voor bedrijven en particulieren. Samen ontwikkelen zij ideeën voor bijzondere kunstmanifestaties en geven lezingen over kunst, kunstbeheer en kunst aan en verkoop.

Outsider Art Manifestatie 2016
Wieg & Mellink is de initiator en coördinator van het plan om een stevig platform te ontwikkelen voor Outsider Art in Nederland.

Overzichtstentoonstelling Kunsthal Rotterdam
De eerste grote internationale overzichtstentoonstelling over Outsider Art in Nederland betekent de aftrap van het landelijk programma. Van 5 maart t/m 22 mei 2016 brengt Kunsthal Rotterdam "The Museum of Everything", een eigenzinnige en verrassende collectie van kunstwerken van kunstenaars die zich buiten de gevestigde orde ontwikkeld hebben.
Landelijk programma met musea, galeries, ateliers en academies.
De tentoonstelling in de Kunsthal te Rotterdam is de start van een uitgebreid programma met exposities, pop-ups en Art Talks om Outsider Art bij een breed publiek bekend te maken. Specifieke art events in Amsterdam, Rotterdam en op nog nader bekend te maken andere locaties in Nederland.

Website landelijk programma: www.outsiderart.eu

Affordable Art Fair Amsterdam
Programmapartner 10e editie AAF, 2015
Lezingen Kunst in beweging | Kunst van de 21e eeuw
Programmapartner AAF 2016
Lezingen voor bedrijven en instellingen.

Contact Kati Wieg

    Back to top